Przeprowadzenie badania pracowników w kierunku boreliozy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie badania pracowników w (liczbie około 62) osoby w kierunku boreliozy tj. odczyn IgG, IgM i testem potwierdzeniowym Western blot (około 5 osób) wraz z pobraniem krwi w dyrekcji parku w Bodzentynie ul Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
  2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
  1. Termin realizacji zamówienia:

14.12.2012 roku

  1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16

  1. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.11.2012 roku, godzina 9.00
  2. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej


2012-12-03

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

               OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2012 o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania pracowników w (liczbie około 62) osoby w kierunku boreliozy tj. odczyn IgG, IgM i testem potwierdzeniowym Western blot (około 5 osób)  wraz z pobraniem krwi w dyrekcji parku w Bodzentynie ul Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

do dnia 30.11.2012  wpłynęło : ………2……… ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

AlMed Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 2

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3190,00 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN

mgr inż. Wojciech Świątkowski