Remont instalacji elektrycznej w osadzie służbowej Dębno – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.10.2014 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:

Remont instalacji elektrycznej w osadzie służbowej Dębno do dnia 17.10.2014 r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Strząbała, 26-008 Górno, Leszczyny 89 C z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 6156,00 zł brutto.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: