Remont płotu osady służbowej ŚPN Chełmowa Góra

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu osady służbowej Chełmowa Góra. Należy zdemontować przęsła starego płotu drewnianego,  wykonać nowe ogrodzenie z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na istniejących słupkach betonowych, wykonać dwie bramy wjazdowe na posesje wraz z furtkami – od strony wjazdu oraz po przeciwnej stronie podwórka od strony lasu (brama 5 mb, furtka 1 mb). W sumie 202 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 22.11.2013   godzina 12.00
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

ogłoszenie płot Chełmowa Góra

wzór oferty płot Chełmowa Góra

Powiązane: