Remont płotu osady służbowej ŚPN w Św. Katarzynie ul. Kielecka 1

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu osady służbowej w Św. Katarzynie ul. Kielecka 1 od strony ul. Kieleckiej (68 mb) i od strony drogi dojazdowej do ośrodka „Jodełka” na odcinku między ul. Kielecka a bramą wjazdową (67 mb). Należy zdemontować przęsła starego płotu drewnianego, zdemontować stare popękane słupki betonowe i wykonać nowe ogrodzenie z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na słupkach stalowych pomalowanych na kolor zielony. W sumie 135 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 22.11.2013   godzina 12.00
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

wzor oferty plot sw Katarzyna

ogłoszenie płot Sw Katarzyna

Powiązane: