Remont płotu przy starej Dyrekcji ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.10.2012.o zapytaniu ofertowym

na: Przedmiot zamówienia: Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową na teren starej Dyrekcji ŚPN do końca płotu drewnianego wraz z ogrodzeniem miejsca na odpady stałe z wykonaniem furtki.

Do dnia 30.10.2013 wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PPHU Czadrew Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 11.322,15 zł brutto.

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Powiązane: