Remont płotu przy starej Dyrekcji ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową na teren starej Dyrekcji ŚPN do końca płotu drewnianego wraz z ogrodzeniem miejsca na odpady stałe z wykonaniem furtki. Należy wymienić przęsła płotu na wzór płotu dookoła nowej Dyrekcji na istniejących słupkach. Przęsła na ryglach drewnianych. W miejscu przeznaczonym na składowanie odpadów stałych oprócz wymiany przęsła – 4,5 mb należy wykonać dwa nowe przęsła wraz ze słupkami i furtką – ok. 7,5 mb. W sumie 70 mb ogrodzenia.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak
 3. Termin realizacji zamówienia: 5.12.2013
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
 6. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 30.10.2013   godzina 10.00
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Powiązane: