Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3stycznia 2013 roku o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu, biletów wstępu na ekspozycję więzienną oraz wydawnictw, materiałów i pamiątek w okresie od dnia 19.01.2013. do dnia 31.12 2013 r.

do dnia 11 stycznia 2013 roku  wpłynęło : 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Magiczne Wędrowanie Justyna Drogosz Organizator Turystyki Przyjazdowej 26-010 Bodzentyn ul. Wolności 10 A/6

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 15% ceny brutto od wartości brutto sprzedanych biletów, 6% brutto od wartości brutto sprzedanych materiałów, wydawnictw i pamiątek.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski