Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2.12.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

do dnia 12.12.2014 r. wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn.

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:20,00 zł od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł i 9,50zł od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: