Świadczenie usług konserwacyjnych systemu alarmu pożarowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.03.2013r.o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług konserwacyjnych systemu alarmu pożarowego, w budynku Edukacji Ekologicznej i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie oraz konserwacji systemu alarmu pożarowego w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu.

do dnia 26.03.2013r.  wpłynęło :  8 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Biuro Usług Specjalistycznych „Mastif-System” Elżbieta Dusik,  ul. Skalskiego 2/31 42-500 Będzin

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 750,30 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: