Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi dla 32 sztuk telefonów komórkowych z możliwością utrzymania numerów z sieci plus. Maksymalna wartość abonamentu miesięcznego netto dla 1 numeru 60 złotych, dla 8 numerów po 40 złotych dla 23 numerów po 30 złotych. Czas trwania umowy 2 lata, zawarta po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w sieci plus tj. od dnia 17 grudnia 2013 roku
  1.1 Bezpłatne połączenia w ramach sieci własnej
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 •  zapewnienie skutecznej łączności na obszarze ŚPN obejmującego Gminy Bodzentyn, Masłów, Górno, Nowa Słupia, Bieliny, Pawłów, Łączna.
 • aparaty telefoniczne odporne na wstrząsy i upadki.

Termin realizacji zamówienia – umowa zawarta od dnia 17 grudnia 2013 roku na okres 2 lat

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu  41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 22 listopada 2013 roku godzina 15.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres:
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

P.O. Dyrektor ŚPN

mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej 11_2013

Powiązane: