Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług telekomunikacyjnych  w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi  dla  32 sztuk telefonów komórkowych  z możliwością utrzymania numerów  z sieci plus. Maksymalna wartość abonamentu miesięcznego netto dla 1 numeru 60 złotych, dla 8 numerów po 40 złotych  dla 23 numerów po 30 złotych. Czas trwania umowy 2 lata, zawarta po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług w sieci plus tj. od dnia 17 grudnia 2013 roku.
  1.1 Bezpłatne połączenia w ramach sieci własnej
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • zapewnienie skutecznej łączności  na obszarze ŚPN  obejmującego Gminy Bodzentyn, Masłów, Górno, Nowa Słupia, Bieliny, Pawłów ,Łączna.
  • wiedza i doświadczenie

Termin realizacji zamówienia  – umowa zawarta  od dnia 17 grudnia 2013 roku na okres 2 lat

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30 października 2013 roku do godz. 15.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Powiązane: