Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. .o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, uprzątniecie terenu po wykonaniu zabiegu oraz obcięcie zwisających gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752 i przy ul. Wolności, Suchedniowskiej w Bodzentynie przy budynkach Dyrekcji ŚPN.

do dnia 29.11.2013 r  do godz.  10,00 wpłynęło : 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: DENDRO-MAX, WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW Jolanta Drążek, Radkowice Kolonia 2, 27-225 Pawłów
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10886,40 zł brutto.

 p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Powiązane: