Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.10.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie do dnia 29.10.2014 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad mgr Sylwester Piwko, 26-010 Bodzentyn, Leśna – Stara Wieś 96 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2460,00 zł brutto.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: