Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

  1. Proszę o podanie danych dotyczących budynków, które mają być objęte przeglądem budowlanym – budynki wskazane w załączniku nr2:
    • Kubatura
    • Powierzchnia użytkowa
    • Ilość kondygnacji
    • Rok budowy .

Ad.1. Dane dotyczące kubatury, powierzchni użytkowej, ilości kondygnacji i roku budowy przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik  nr1

Powiązane: