Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 7.11.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

do dnia 15.11.2014 r. wpłynęło 16 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Bułak&Syn Budownictwo Maciej Bułak, 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 6A/4 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4499,34 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: