Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego – ogłoszenie o wyborze

             OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.01.2013 roku o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego za 2012 rok

do dnia 11.02.2013 roku, wpłynęło : 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowe FINLEX Sp. z o.o.  03-984 Warszawa, ul. Umińskiego 6/1

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  5.781,00 zł brutto.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: