Zakup 12 szt. rejestratorów terenowych typu palmtop – II – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3.09.2014r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup 12 szt. rejestratorów terenowych typu palmtop.

do dnia 10 października 2014 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: SmallGIS Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 61844,40 zł brutto.

 

 Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: >