Zakup 12 szt. rejestratorów terenowych typu palmtop – zamknięcie postępowania

Zamknięcie postępowania w sprawie zakupu 12 szt. rejestratorów terenowych typu palmtop.

Zamawiający ŚPN informuje o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 12 rejestratorów terenowych typu palmtop.

W trakcie postępowania wpłynęło 4 oferty, w tym 2 oferty nie spełniły wymogów zawartych w specyfikacji zamówienia, a 2 oferty zawierały cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym nie wybrano żadnej oferty.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: >