Zakup 2 foteli biurowych i 2 stolików komputerowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji

Przedmiotem zamówienia są: 2 fotele biurowe, 2 stoliki komputerowe

Opis techniczny:

Fotele biurowe:

 • Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z mocnej atestowanej pianki T-35 gwarantującej wysoką trwałość, odporność na odkształcenia oraz ergonomiczne lekko wyprofilowanie
 • Podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa
 • Oparcie i siedzisko wykonane z atestowanej pianki
 • Regulowana wysokość krzesła (Siłownik pneumatyczny)
 • Regulowana wysokość oparcia dwu stopniowa – 2 cm
 • Stelaż metalowy z nakładkami z estetycznymi nakładkami z tworzywa
 • Trwałe kółka
 • Gwarancja 12 m-cy

Biurko komputerowe:

 • Kolory biurka – imitacja jasnego dębu
 • Szafka z półką z jednej strony biurka
 • Szuflada wysuwana na szynie z blokadą
 • Szuflada wysuwana na lekkiej szynie kółkowej z rączką
 • Szafka na cichych zawiasach
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Marcin Sikorski, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 60,
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.08.2013r, .godzina 900.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej wersja DOCX