Zakup 20 szt. sztalug trójnożnych, 20 szt. antyram, 20 szt. passe-partout

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 20 szt. sztalug trójnożnych, 20 szt. antyram, 20 szt. passe-partout (dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego).
  • Towar fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu
 1. Sztalugi trójnożne – 20 szt.
 • Sztaluga z drewna bukowego I klasy
 • Drewno lite, nieklejone
 • Odchylany miecz możliwość używania sztalugi jako sztalugi studyjnej
 • Możliwość odchylenia miecza do pionu – min 15 cm
 • Szerokość półki od 40 – 60
 • Rozstaw przednich nóg od 50 do 65 cm
 • Wysokość całkowita sztalugi  (przy opuszczonej całkowicie półce)  w przedziale 160 – 170 cm
 • Wysokość całkowita sztalugi  (przy podniesionej maksymalnie półce) 210 do 230 cm
 • Maksymalny wymiar podobrazia od 120 do 145cm
 • Podstawa regulowana przez solidny system zapadek umocowany na metalowej listwie orazmetalowy zamek.
 1.  Antyramy 70 cm x 100 cm – 20 szt.
 • Szyba z plexi
 • Plexi z filtrem UV
 • Płyta HDF z 3 zawieszkami do powieszenia w pionie oraz poziomie.
 • Metalowe klipsy w ilości min 12 szt.
 • Pleksi zabezpieczona folią ochronną
 • Płyta tylna HDF o grubości min 3mm
 • 12 klipsów mocujących
 1. Passe-partout  – 20 szt.
 • Format zewnętrzny  70×100
 • Wycięcie wewnętrzne 60×90
 • Odporne na działanie promieni UV
 • 100% bezkwasowe
 • Grubość min.  1.4 mm

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

 1.  Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Marcin Sikorski, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 60,
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.08.2013r, .godzina 900.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej ,   wersja DOCX

 

Powiązane: