Zakup 45 kurtek męskich i 18 kurtek damskich – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25 listopada 2014 roku o zapytaniu ofertowym na: dostawę 45 kurtek męskich i 18 kurtek damskich

do dnia   2 grudnia 2014 roku wpłynęły : 3 ważne oferty

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy dokonał wyboru następujących Wykonawców:

WOLF GANG Sp. z o.o. Al. Niepodległości   177/182 02-555 Warszawa

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: