Zakup 45 kurtek męskich i 18 kurtek damskich

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • 45 kurtek męskich
 • 18 kurtek damskich

Dopuszcza się złożenie oferty w dwóch wariantach:

I wariant

Kurtki 3 in 1 kolor czarny, grafitowo-czarny o parametrach wodoodporności/ oddychalności minimum 10000mm/10000gm/m2 /24. Chowany lub odpinany kaptur,   minimum dwie zewnętrzne kieszenie, ściągacz u dołu, mankiety ściągane na rzepy. Zamek frontowy kryty listwą na rzepy.

II wariant

Kurtki kolor czarny, grafitowo-czarny o parametrach wodoodporności/ oddychalności minimum 10000mm/10000gm/m2 /24. Zamek do wpięcia kurtki polarowej,chowany lub odpinany kaptur,   minimum dwie zewnętrzne kieszenie, ściągacz u dołu, mankiety ściągane na rzepy. Zamek frontowy kryty listwą na rzepy.

L.p.Wzrost/obwód klatki/obwód pasa  Biodra
1183/110/102
2168/98/88
3176/100/88
4176/105/92
5176/98/88
6176/104/100
7170/116/104
8180/110/100
9188/98/96
10186/106/98
11176/114/102
12170/134/116
13178/110/100
14176/112/98
15182/106/94
16180/116/98
17170/108/98
18170/108/99
19176/106/100
20170/106/90
21172/110/98
22174/101/88
23176/126/114
24173/102/88
25190/132/115
26174/114/109
27176/112/96
28178/118/98
29170/100/97
30178/125/108
31176/100/88
32170/108/92
33188/112/108
34164/104/92
35170/140/135
36175/100/84
37182/108/102
38188/125/92
39172/94/88
40180/116/109
41170/102/94
42185/108/96
43184/94/80
44176/98/84
45172/104/102
Kurtki damskie
1164/102/92106
2164/110/96110
3163/100/89104
4170/90/7796
5164/100/92101
6162/96/8496
7164/100/86108
8174/102/98112
9164/106/95108
10160/87/7492
11164/95/88102
12158/107/95107
13164/96/86 PŚ102
14164/90/70 SP94
15162/99/98 MO110
16164/88/72 UK92
17164/96/85 ZK96
18160/110/88 AM104

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

Przyjmuję warunki podane w ogłoszeniu ofertowym  na dostawę kurtek dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

ŚPN dopuszcza składanie ofert w I lub II wariancie

Wymiary wykonane przez pracownika ŚPN – podane wymiary w tabeli są szacunkowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, w związku z czym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania własnych pomiarów pracowników ŚPN. Pomiary należy wykonać po podpisaniu umowy w uzgodnionym dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcy terminie.

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; 19 grudnia 2014 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

(imię, nazwisko,stanowisko, Tel/fax)

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 2 grudnia 2014 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.   Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik:

Wzór oferty cenowej

Powiązane: