Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 24.10.2014 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 9.10.2014r, godzina 1100.
 7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Treść ogłoszenia

Załączniki:

 1. Specyfikacja
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór umowy

 


 

Bodzentyn, 02.10.2014 r

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na zakup 8 zestawów komputerów stacjonarnych z drukarkami i oprogramowaniem.

W treści ogłoszenia załącznik nr 1 – specyfikacja jest:

 1. Roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe – 8 szt.

Powinno być:

 1. Roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus z możliwością zarządzania przez konsolę ESET Remote Administrator Console – 8 szt

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: > >