Zakup aparatów fotograficznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29-05-2014r o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Aparat fotograficzny cyfrowy Olympus Tough TG 2 szt. 4, karta SD 32 GB szt. 4, akumulatorki szt. 4

do dnia 05-06-2014r. wpłynęła : 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych: nie wybrano ofert z uwagi na anulowanie z dniem 09-06-2014r oferty przez   MaN Complex Grzywna Marek i Łapacz Norbert , 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego  4/1  z uwagi na brak dostępności na rynku aparatu fotograficznego marki OLYMPUS TG-2

 Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Powiązane: