Zakup aparatów fotograficznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Zakup aparatów fotograficznych Olympus TG 2 odpornych na upadki i warunki atmosferyczne o rozdzielczości min. 12 MP, min. 4-krotny zoom optyczny – ekwiwalent ogniskowej 25-100 mm, stabilizacja mechaniczna, inteligentny tryb automatyczny, maksymalny otwór przysłony f/2.0-4.9, zakres czułości 100-6400 ISO, zapis filmów Full HD (1920×1080) z dźwiękiem stereo, min. 3 calowy wyświetlacz, wbudowane moduły GPS, karta SD 32 GB o prędkości odczytu min. 45 MB/s  odpornych na działania atmosferyczne typu extreme  – 4 szt, dodatkowe akumulatorki li-Ion szt. 4.
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 12.06.2014 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Komendant SP Jarosław Iwan tel. 41 31 15 106 wew. 27,
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 05.06.2014r, .godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Powiązane: