Zakup drukarki laserowej kolorowanej A3

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Drukarka laserowa kolorowa A3 spełniająca wymagania:

 •         Szybkość wydruku w trybie kolorowym A3 minimum 10str./min
 • ­        Format papieru: od A5R do A3W
 • ­        Gramatura papieru (g/m3): 55-256
 • ­        Pojemnik na papier A3 i A4
 • ­        Czas nagrzewania: maksymalnie 45 s
 • ­        Pamięć RAM: 1GB
 • ­        Dupleks automatyczny
 • ­        Rozdzielczość druku: 600×600 dpi
 • ­        Interfejs: USB 2.0, 10Base-T/100 Base-TX / 1000 Base-T
 • ­        Funkcja drukowania z pamięci zewnętrzne USB
 • ­        Możliwość rejestracji wszystkich zadań wykonywanych na urządzeniu
 • ­        Oprogramowanie do zarządzania sieciowego, sygnalizujące brak tonerów, papieru, zbliżające się przeglądy
 • ­        Urządzenie musi być gotowe do pracy z pełnymi tonerami (nie startowymi) zalecanymi przez producenta, czarny na minimum 18tys. stron, kolorowe każdy na 10 tys. stron (przy 6% pokryciu papieru)
 • ­        Dostawa, montaż i przeszkolenie z obsługi pracownika ŚPN w siedzibie zamawiającego na koszt dostawcy
 • ­        Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji i posiadać co najmniej 5 lat gwarancji u zamawiającego
 • ­        Do oferty należy osobno dołączyć wykaz kosztów eksploatacyjnych do drukarki  (koszt tonerów, bębna, ewentualnych przeglądów  i wymian podzespołów z podaniem okresu lub ilości kopii po której należy je wykonywać)

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

brak

3. Termin realizacji zamówienia: 11.12.2012 r.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tel. 41 3115106 w. 61, email:
6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 30.11.2012r. godzina  10.00
Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

OP-620-610-11-12jz

Wzór oferty cenowej


2012-11-27

Pytanie:

Czy zamawiający pisząc o pojemniku na papier A3 i A4 ma na myśli jedną kasetę uniwersalną obsługującą papier A3 i A4, czy dwie osobne kasety na: jedną na papier A3 i drugą na papier A4.

Odpowiedz:

Chodzi o dwa pojemniki, jeden na papier A4 drugi na papier A3. Pojemniki jednocześnie podłączone, drukarka w zależności od wydruku, musi automatycznie pobierać odpowiedni format papieru.


2012-12-03

OP-620-6/10-11-12/jz

 Bodzentyn, 3.12.2012 r

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  22.11.2012 r. o zapytaniu ofertowym / zapytanie ofertowe na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup drukarki laserowej kolorowanej A3

do dnia  30.11.2012 r. wpłynęła : 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: ARCOP Rafał Pieceba ul. Tartaczna 16/1 25-657 Kielce

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8918,70 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski