Zakup laptopa z ekranem 15,6, komputera stacjonarnego, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup laptopa z ekranem 15,6” CPU dwurdzeniowy 2,7GHz 4GB RAM 500GB HDD, komputera stacjonarnego CPU czterordzeniowy 3.2GHz 4GB RAM 500GB HDD, 6 licencji MS OfficeProPlus 2013 MOLP, UPS 700VA / 420W.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 11.12.2014 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 2.12.2014r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej

Pełna treść ogłoszenia

Wzór umowy

Powiązane: > >