Zakup materiałów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup materiałów biurowych
1.Papier ksero 80g/m2   A4

50 ryz

2Toner do kserokopiarki CANON NP. 6317

1 opak  (4 szt.)

3Polecenie księgowania  PK – małe

5 blok

4rozszywacz

5 szt.

5Nożyczki  biurowe 15 cm

5szt.

6Długopis wkład kolor niebieski z uchwytem gumowym

50szt.

7Mechanizm skoroszytowy

2 opak

8Druki faktur VAT (do 9 poz.)

10 blok

9Klej w sztyfcie Typu AMOS

10 szt.

10Zszywki No 24/6  1000 szt.

10 opak

11Koperta biała C6

1000 szt.

12Fastykuła200 szt
13Skoroszyt z kółkiem

200 szt

14Klips do dokumentów

2 opak

15Ołówek z gumką odporny na złamania

50 szt.

16Taśma pakowa 

3 szt.

17Teczka do podpisu skóropodobna 10 przegródek

1 szt.

18Skoroszyt wiązany

50 szt.

19Zeszyt w kratkę 96 kartek A5

5 szt.

 

2.Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  • posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówi 6 grudnia 2012 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   tel. 41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   30 listopada 2012 r. .godzina 12.00

Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego

Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

                                                                                                                              Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia z załacznikiem

 


2012-12-03

 

AG-241-6/2012

Bodzentyn,  03.12.2012

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.11.2012.o zapytaniu ofertowym na: Dostawę  materiałów biurowych.

Przedmiot zamówienia:  dostawa materiałów biurowych do dnia   30 listopada 2012 roku  wpłynęło :  3  ważne oferty.

 W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

 Nr 3  Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44 25-619 Kielce

 Z uwagi na najtańszą z zaoferowanych cenę  wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  992,92 zł brutto.

  

                                                                                                                                          Dyrektor ŚPN

Pełna treść ogłoszenia