Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek: zestaw tonerów do urządzenia Sharp MX1810, 100 ryz papieru A4 80g/m2,  100 ryz papieru A3 80g/m2, 10 szt. papieru w roli 841mm x 50m 90g/m2, 10szt. papieru w roli 594mm x 50m 90g/m2, 10szt. papieru w roli 420mm x 50m 90g/m2.

a)      Jeden zestaw tonerów do urządzenia Sharp MX1810
toner black na 18000 stron
toner cyan na 10000 stron
toner magenta na 10000 stron
toner yellow na 10000 stron

Do urządzenia Sharp MX1810 mają być dostarczone materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia, tak aby nie naruszyć warunków gwarancji. Zalecane są oryginalne materiały eksploatacyjne.

b)      100 ryz papieru do wydruków na drukarkach laserowych
format: A4
gramatura: 80 g/m2
białość 168 CIE,
ilość ark. w ryzie: 500

c)      100 ryz papieru do wydruków na drukarkach laserowych
format: A3
gramatura: 80 g/m2
białość: CIE 166
ilość ark. w ryzie: 500

d)      10 szt. papieru w roli
wymiary roli  841mm x 50m
gramatura: 90 g/m2
białość: CIE 163
nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej TAPPI T-425

e)      10 szt. papieru w roli
wymiary roli  594mm x 50m
gramatura: 90 g/m2
białość: CIE 163
nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej TAPPI T-425

f)       10 szt. papieru w roli
wymiary roli  420mm x 50m
gramatura: 90 g/m2
białość: CIE 163
nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej TAPPI T-425

Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy.

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 27.03.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
 • Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 wew. 61,
 • Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.03.2014r, godzina 1100.
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Załącznik: Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Powiązane: >