Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek: zestaw tonerów do urządzenia Sharp MX1810, zestaw tuszy do drukarki HP Designjet T790, 90 ryz papieru A4 80g/m2,  50 ryz papieru A3 80g/m2, 5 ryz papieru A4 160g/m2,  5 ryz papieru A3 160g/m2, 5 szt. papieru w roli 841mm x 45,7m 90g/m2, 5szt. papieru w roli 594mm x 45,7m.


a)      Jeden zestaw tuszy to drukarki wielkoformatowej HP Designjet T790

 • wkład atramentowy hp 72 130 ml matte black
 • wkład atramentowy hp 72 130 ml grey
 • wkład atramentowy hp 72 130 ml photo black
 • wkład atramentowy hp 72 130 ml yellow
 • wkład atramentowy hp 72 130 ml cyan
 • wkład atramentowy hp 72 130 ml magenta

Do drukarki HP Designjet T790 mają być dostarczone materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia, tak aby nie naruszyć warunków gwarancji. Zalecane są oryginalne materiały eksploatacyjne.

b)      Jeden zestaw tonerów do urządzenia Sharp MX1810

 • toner black na 18000 stron
 • toner cyan na 10000 stron
 • toner magenta na 10000 stron
 • toner yellow na 10000 stron

Do urządzenia Sharp MX1810 mają być dostarczone materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia, tak aby nie naruszyć warunków gwarancji. Zalecane są oryginalne materiały eksploatacyjne.

c)      90 ryz papieru do wydruków na drukarkach laserowych

 • format: A4
 • gramatura: 80 g/m2
 • białość 168 CIE,
 • ilość ark. w ryzie: 500

d)      50 ryz papieru do wydruków na drukarkach laserowych

 • format: A3
 • gramatura: 80 g/m2
 • białość: CIE 166
 • ilość ark. w ryzie: 500

e)      5 ryz papieru do wydruków pełno kolorowych w drukarkach laserowych

 • format: A4
 • gramatura: 160 g/m2
 • białość: CIE 160
 • ilość ark. w ryzie: 250

f)       5 ryz papieru do wydruków pełno kolorowych w drukarkach laserowych

 • format: A3
 • gramatura: 160 g/m2
 • białość: CIE 160
 • ilość ark. w ryzie: 250

g)      5 szt. papieru w roli

 • wymiary roli  841mm x 45,7m
 • gramatura: 90 g/m2
 • białość: CIE 163
 • nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej TAPPI T-425

h)      5 szt. papieru w roli

 • wymiary roli  594mm x 45,7m
 • gramatura: 90 g/m2
 • białość: CIE 163
 • nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej TAPPI T-425

Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 26.03.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 13.03.2013r, godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik: Wzór oferty cenowej

Załącznik: Wzór umowy kupna – sprzedaży

 

Powiązane: >