Zakup mebli – wyposażenie pokoi gościnnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup mebli  – wyposażenie pokoi gościnnych

1.Szafa przedpokój szer. 150 x 230 x 40  z nadstawką

Szt. 1

2Wersalka  powierzchnia spania min 90 x 200

Szt. 3

3Komoda   97 x 128 x 46

Szt. 2

4Stół do pokoju

Szt. 1

5Krzesło

Szt. 6

6Ława

Szt. 1

7Fotel

Szt. 2

Meble mają być fabrycznie nowe, dobrej jakości i kompletne. Meble tapicerowane stanowią dwa komplety – pierwszy: wersalka i dwa fotele, drugi: dwie wersalki. W związku z powyższym materiał obiciowy w ramach kompletów musi być jednakowy. Meble  takie jak : komody, stół, krzesła i ława powinny być  w jednym wariancie systemowym i kolorystycznym –  dąb stuletni

2.Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadanie wiedzy i doświadczenia

Termin realizacji zamówi 25 marca 2013 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   22 lutego 2013 roku .godzina 15.00

Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

–  przesłać e-mail na adres:

– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Powiązane: