Zakup nagród na konkursy edukacyjne (drugi nabór)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) – zakup kamer sportowych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • Matryca CMOS
 • Obiektyw szerokokątny o kącie widzenia minimum 140 stopni
 • Nagrywanie filmów video w rozdzielczości FULL HD (1920x1080p) z szybkością minimum 30 klatek na sekundę oraz w rozdzielczości (1280x720p) lub wyższej z szybkością 60 klatek na sekundę
 • Wykonywanie zdjęć w rozdzielczości co najmniej 10 MP, minimum w standardzie JPG
 • Wodoodporność do głębokości minimum 20 m
 • Możliwość nagrywania dźwięku poprzez mikrofon
 • Funkcja latarki
 • Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności minimum 1000 mAH
 • Kamera wyposażona w: wyjście HDMI oraz kabel HDMI, wyjście AV oraz kabel AV, wyjście USB oraz kabel USB, ładowarkę, mocowanie na kierownicę
 • Obsługa kart minimum microSD lub microSDHC
 • Instrukcja obsługi i sterowniki na płycie CD
 • towar fabrycznie nowy
 • gwarancja minimum 24 miesiące

Część C) – zakup plecaków turystycznych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • pojemność minimalna 15 litrów, pojemność maksymalna 30 litrów
 • komora główna zasuwana na zamek
 • profilowane szelki z regulacją długości
 • regulowany pasek biodrowy
 • regulowany pas piersiowy
 • minimum jedną kieszeń wewnętrzna
 • minimum jedną kieszeń zewnętrzna zasuwana (z wyłączeniem kieszeni siatkowych i kieszeni na pokrowiec)
 • minimum dwie siatkowe kieszenie
 • kieszeń zasuwaną na pokrowiec
 • pokrowiec przeciwdeszczowy
 • towar fabrycznie nowy
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

Część E) – zakup drukarek laserowych w ilości 5 szt. (tego samego modelu) wraz z dostawą o następujących parametrach:

 • druk laserowy monochromatyczny
 • szybkość procesora minimum 150 Mhz
 • standardowa pamięć minimum 64 MB
 • rozdzielczość druku mono minimum 1200 x 1200
 • maksymalna szybkość drukowania mono minimum 24 strony A4 na minutę
 • czas wydruku pierwszej strony maksimum 8 sekund
 • minimum jeden podajnik papieru na 150 arkuszy
 • odbiornik papieru na minimum 100 arkuszy
 • możliwość drukowania na papierze, kopertach i etykietach
 • obsługa formatu A4 i mniejszych
 • obsługa maksymalnej gramatury papieru minimum 163 g/m2
 • komunikacja z komputerem minimum port USB 2.0
 • możliwość pracy następujących systemach operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
 • załączony kabel USB, kabel sieciowy, płyty z oprogramowaniem, kartridż o wydajności średniej minimum 700 stron
 • towar fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2014 r.
 3. Rozliczenia finansowe dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur za dostarczone materiały
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Arkadiusz Adamczyk, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 52,
 7. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.05.2014r, .godzina 1200.
 8. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Powiązane: