Zakup nagród na konkursy edukacyjne – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 03.04.2014 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) – zakup kamer sportowych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 0 ważnych ofert.

W  wyniku braku ważnych ofert cenowych nie wybrano oferenta.

Część B) – zakup foto ramek cyfrowych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło: 1 ważna oferta. W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PH Pro-hand S.C. ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4  018,41 zł brutto.

Część C) – zakup plecaków turystycznych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 0 ważnych ofert. W  wyniku braku ważnych ofert cenowych nie wybrano oferenta.

Część D) – zakup latarek turystycznych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 2 ważne oferty. W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.W. Akubat System H. Kurowiak P. Rutkowski S.J. ul. Rawicka 9. 60-113 Poznań z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 554,73 zł brutto.

Część E) – zakup drukarek laserowych w ilości 5 szt. (tego samego modelu) wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 0 ważnych ofert. W  wyniku braku ważnych ofert cenowych nie wybrano oferenta.

Część F) – zakup sprzętu do produkcji przypinek (buttonów) w ilości 1 kpl. wraz z dostawą do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 1 ważna oferta. W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PH Pro-hand S.C. ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3 567,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: