Zakup odzieży BHP

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2.  Zakup odzieży bhp:
 • mundur polowy z logo Parku i naszywką    Straż Parku Narodowego   komplet – szt. 4,
 • czapka letnia z haftowanym orzełkiem  –szt. 4,
 • koszulka T-shirt logo Parku i napisem Straż Parku Narodowego – szt. 8,
 • kamizelka z naszywką Straż Parku Narodowego – szt. 4,
 • plecak od 12 do 15 litrów – szt. 4

 Całość zamówienia wykonana z tkaniny US 21 w kamuflażu moro

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2.  Termin realizacji zamówienia: do 12.04.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st. ref. ds. administracji i transportu tel. 41 31 15 106 wew. 17,
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 26.03.2013r, .godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: