Zakup plotera tnącego, laptopa z oprogramowaniem i materiałów eksploatacyjnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.03.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup plotera tnącego, laptopa z oprogramowaniem i materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją

do dnia 18 marca 2014 r.,  wpłynęło: 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, NIP 657-10-24-824 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 23 289,52 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: > >