Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29-11-2013 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 1624 sztuki dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn) na koszt Wykonawcy.

do dnia 09.12.2013 r.  wpłynęło : 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Wytwórcze „REWIS” Sp. Z O.O.  64-100 Leszno, Ul. Wilkowicka 29 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden   z 32/100ł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: