Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.03.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 2760 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 28.03.2014 r.  wpłynęło : 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Leszczyńskie przedsiębiorstwo Wytwórcze „REWIS” Sp. Z O.O.  64-100 Leszno, Ul. Wilkowicka 29 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  10957,80 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 80/100) brutto.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: >