Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: ): Zakup posiłków profilaktycznych 1450 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 01.12.2014 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

„KONSHURT” Marek Kasprzyk 42-202 Częstochowa   ul. Korfantego 26

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (6397,55 słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł 55/100) brutto

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: