Zakup posiłków regeneracyjnych

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ WBODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.07.2013 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 90%) – 670 szt.
 • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Konserwa turystyczna (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Mielonka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Fasolka z boczkiem po bretońsku (słoik minimum 500ml) – 500szt
 • Gulasz wieprzowy (słoik minimum 500ml) – 500szt
 • Kapuśniak na wędzonce (słoik minimum 500ml) – 500szt
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

10.12.2012 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16

 1. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 29.11.2012 roku, godzina 9.00

 2. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 


 

2012-12-03

OP 134 – 2/ 12

Bodzentyn, 03.12.2012 rok

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia …21.11.2012 r. .o zapytaniu ofertowym na:

 

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych  dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków profilaktycznych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 ;  26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy

 

 do dnia ………29.11.2012 r.  wpłynęło : ………3……… ważnych ofert.

 

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt Przemęt ul. Kasztanowa 8

 

 

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:   13 744,07 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
mgr  inż. Wojciech Świątkowski