Zakup wraz z dostawą 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.02.2017 r. o zapytaniu ofertowym

na: Przedmiot zamówienia: Zakup znaczka mosiężnego o średnicy 30 mm z logo ŚPN w ilości 1000 szt.

do dnia 06.03.2017 r. wpłynęło : 8 ważnych oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Top Arts Artur Jezierski, ul. Jagielońska 88 lok. 134, 00-992 Warszawa, z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: za całość zamówienia Netto 2569,11 zł. (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 11/100zł) , Brutto 3160,00 zł. (trzy tysiące sto sześćdziesiąt 00/100).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: