Dostawa 35.000 litrów oleju opałowego

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg „Na dostawę 35.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie na sezon grzewczy 2007/2008”
Wymagany termin realizacji zamówienia – Każdorazowo zamówienie telefoniczne lub faxem. Realizacja zamówienia w ciągu 48 godz.
Wadium w wysokości 1.500 złotych należy wpłacić do dnia 19 września 2007 roku do godz. 12.00 w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 lub na konto 86 1500 1458 1214 5000 8083 0000.
Termin składania ofert 19 września 2007 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 do godz. 13.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Część jawna przetargu odbędzie się 19 września 2007 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 pokój nr 5 o godzinie 13.10 W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygra przetarg wadium przepada na rzecz Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Pełna treść ogłoszenia (.doc)
specyfikacja, wzór umowy (.zip)
Odpowiedzi na pytania związane z przetargiem (.doc)