Dostawa i wyładunek oleju opałowego-wyjaśnienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę i wyładunek 30.000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20%) oleju opałowego do Budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20.000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20%) oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu.

Numer ogłoszenia: 533450 – 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ:

1. Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę oleju opałowego …… prosi o informację czy dostawy oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze rzeczywistej czy temperaturze +15 st C.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze +15 st C wg przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st C przy autocysternie.

dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Piotr Szafraniec