Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę samochodu terenowe typu pik-up wraz z akcesoriami”. nr ogłoszenia 70003-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP z dnia 01.04.2014.

 Pytanie:

Czy zamawiający dopuści samochód z klimatyzacją manualną? Przy nie zmienionych pozostałych elementach Zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza klimatyzacji manualnej
(SIWZ pkt.3 Określenie przedmiotu zamówienia podpkt. 3.11 wyposażenie samochodu)

 Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo rozwiązania równoważne dla blokady tylnego mostu w postaci  systemu LSD mostu tylnego o podwyższonym tarciu, które spełnia założenia blokady oraz dodatkowo zapewnia optymalne wykorzystanie w normalnych warunkach eksploatacji?

Zamawiający nie dopuszcza blokady tylnego mostu w postaci  systemu LSD
(SIWZ pkt.3 Określenie przedmiotu zamówienia podpkt. 3.1 rodzaj napędu)

 

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                       mgr  inż. Piotr Szafraniec

20140404_odpowiedzi

Powiązane: