Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: na dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego.

Bodzentyn, 22.06.2009 r.

AG-231-2/09

Dotyczy: przetargu na dostawę  oleju opałowego lekkiego ekologicznego.

Zgodnie z art. 38 pkt.2  ustawy prawo zamówień publicznych   Świętokrzyski Park Narodowy udziela  wyjaśnień  na zadane pytania w piśmie z dnia 18.06.2009 roku.

–    Czy w formularzu ofertowym  ma zostać określona cena producenta  tj. PKN ORLEN, Grupa LOTOS,  jako baza cenowa na dzień 26 czerwca 2009 roku  czy bazą cenową  może być cena zakupu  u dostawcy – importera  ?

Ad.1 W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia  iż zgodnie z pkt. XIII . 1 SIWZ muszą być wskazane  cena producenta i marża  za 1 litr oleju opałowego
Cena producenta winna być udokumentowana przez wskazanie  źródła jej pochodzenia lub złożenia właściwego dokumentu z dnia 26 czerwca 2009 roku
Z literalnego brzmienia zapisu w specyfikacji wynika, iż zamawiający  nie dopuszcza jako podstawy obliczenia ceny  zakupu u  dostawcy – importera.

–    Czy może być zastosowany  upust od ceny ?

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje stosowania upustów zgodnie  z pkt. XIII .2   SIWZ . Cena 1 litra będzie stanowiła  sumę ceny netto  jednego litra oleju opałowego  producenta, powiększoną o marżę  Wykonawcy  i 22 % VAT.

Z   poważaniem

DYREKTOR ŚPN
Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu (.pdf)