Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: Rozwój bazy…

UZ-410-43/08-09/ac

OGŁOSZENIE

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:
Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego

na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.
Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że
zwrócono się z zapytaniem dotyczącym przygotowania oferty:

Pytanie nr 1. II.A.2  Czy planszę „krajobraz pierwotny – krajobraz kulturowy „ można zamienić na planszę o tych samych wymiarach o treści „zabytek kultury – zabytek przyrody”?

Odpowiedź: Nie można zamienić tematyki plansz, muszą być one wykonane zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2. II.F.4. – Czy można zastosować fotoramkę  zamiast monitora i odtwarzacza?


Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ jeżeli Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego produkty (fotoramki) spełniają wymagane parametry i posiadają cechy techniczne podane w dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza możliwość użycia fotoramek zamiast monitorów.

Pytanie nr  3. Dział A

  1. Czy ławy mogą być z innego gatunku drewna np. iglastego?
  2. Czy do konstrukcji można zastosować inne profile niż rury?
  3. Czy parametry ram na planszach można zmienić,  tzn. – zachować       szerokość, a zmniejszyć grubość uzyskując wrażenie grubości     dystansem?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ  w ławach, konstrukcjach i ramach można zastosować materiały zastępcze, pod warunkiem, że będą miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i trwałość w warunkach naszego Muzeum (wysoka wilgotność i chłód), co Wykonawca potwierdzi udzielając odpowiedniej gwarancji.

Pytanie nr 4. Czy w dioramach i wybranych planszach można zastosować wydruki naciągnięte na „krośnie malarskim” będącym jednocześnie konstrukcją metalową, lub metalowo-drewnianą odporną na warunki mikroklimatyczne panujące w muzeum?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ  w ściankach i planszach zamiast płyt gipsowych można zastosować materiały zastępcze, pod warunkiem, że będą miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i trwałość w warunkach naszego Muzeum (wysoka wilgotność i chłód), co Wykonawca potwierdzi udzielając odpowiedniej gwarancji.

Pytanie nr 5. Czy w scenografiach można zastosować do punktowego oświetlenia małych preparatów, okazów diod LED z kolimerem zamiast reflektorów profilowych?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ do punktowego oświetlenia małych preparatów i okazów można zastosować materiały zastępcze takie jak np. diody LED, pod warunkiem, że będą miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i trwałość w warunkach naszego Muzeum (wysoka wilgotność i chłód), co Wykonawca potwierdzi udzielając odpowiedniej gwarancji oraz nie umniejszą wrażenia efektów plastycznych.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu (.pdf)