Odpowiedzi na pytania do przetargu

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego informujemy, że:


1. Poz. od 3.1 do 3.7. Po oględzinach stanu więźby jednoznacznie stwierdzamy, że nie można założyć jedynie 10% wymiany elementów. Proszę o zwiększenie ilości wymienionych elementów do min. 30%.

Odp.: Możliwość i mechanizm dodatkowego wynagrodzenia za wymianę większej ilości elementów więźby dachowej jest opisany w SIWZ (pkt 18.) i wzorze umowy (§15 pkt 3.)

2. Poz. 4.13. Proszę o podanie długości rur wentylacyjnych.

Odp.: Rury wentylacyjne powinny wystawać 1 m ponad dachem.

3. Inwestor zakłada wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej, materiałem powierzonym jest natomiast blacha stalowa. Czy wynikająca różnica, z jakości i wyglądu materiałów będzie przez Inwestora akceptowalna?

Odp.: Zamawiający zakłada wykonanie jak największej liczby obróbek blacharskich z powierzonej blachy stalowej w ilości 607 m2, ewentualnie dopuszcza możliwość wykonania pozostałych obróbek z takiej samej blachy lub zamiennie z blachy tytanowo -cynkowej.

4. Projekt techniczny oraz umowa zakłada wykonanie podbitki, natomiast przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Proszę o uściślenie informacji czy należy wykonać nowa podbitkę, jeżeli tak to, w jakiej ilości?

Odp.: W poz. 1.9 kosztorysu ślepego jest podane ilość podbitki do rozbiórki, podbitkę należy odtworzyć w takim samym układzie i ilości.