Ogłasza przetarg nieograniczony – Termomodernizacja etap II

Świętokrzyski Park Narodowy

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

tel./fax (041) 311 51 06

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.”  Etap II „

– Termomodernizacja sześciu osad służbowych

 

 • Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2011 r.

http://www.portal.uzp.gov.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

oraz w siedzibie zamawiającego.

 

 

 • Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja pięciu osad służbowych – budynków mieszkalnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia:

Osada Psary Kąty 1:

Dach: rozebranie pokrycia ze starej blachy płaskiej (ok. 131 m2), rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 105 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, ocieplenie połaci (ok. 107 m2) – Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok. 46 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 12 m), Przemurowanie kominów nad połacią dachową cegłą klinkierową, wyciągnięcie kominka wentylacyjnego z poddasza ponad połać dachu, wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich (ok. 7 m), wykonanie podbitek po obwodzie dachu. Wykonanie wyłazu dachowego.

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 150 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej – tynk biały typu baranek, rozebranie obicia ścian szczytowych drewnianych z desek (ok. 14 m2), wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian szczytowych deskami grubości 25mm, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej.

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 15 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 31 m2), wykonanie zsypu do kotłowni oraz obłożenie istniejących schodów gresem.

Wymiana stolarki– wymiana okienka w ścianie szczytowej oraz okna w piwnicy na okna PCV z szybą zespoloną o wsp. k 1.1, wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę)

Osada Podgórze:

Dach (prace z zachowaniem istniejącego pokrycia z blachy dachówkowej): ocieplenie połaci (ok. 150 m2 ) – izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 100 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok. 49 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 12 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową cegłą klinkierową (4,17 m3) z uszczelnieniem lub przemurowaniem istniejącego kanału spalinowego od piwnicy budynku, od kotła c.o., wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, wyłazu dachowego, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich.

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 145 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej- tynk biały typu baranek, rozebranie obicia ścian szczytowych ( ok. 14 m2) drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana stolarki – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 10), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 15,0 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 32 m2), wykonanie zsypu do kotłowni oraz obłożenie istniejących schodów gresem wraz z odtworzeniem barierek stalowych.

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę) przebicie przejścia między dwoma częściami piwnicy. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę)

Osada Kakonin:

Dach: rozebranie pokrycia ze starej blachy płaskiej ok. 143 m2), rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną ocieplenie połaci (ok. 125 m2 ) – izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok. 20 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 15 m), przemurowanie kominów z cegły klinkierowej, montaż barier przeciwśniegowych, wyłazu dachowego, ław kominiarskich oraz nadziemnej części instalacji odgromowej

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 200 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej- tynk biały typu baranek, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana stolarki – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 14), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 36 m2), rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku

Wykonanie nowej kotłowniwykonanie projektu wykonawczego oraz zrealizowanie na jego podstawie kotłowni – przystosowanie pomieszczenia w piwnicy budynku oraz wykonanie w nim kotłowni w oparciu o kocioł c.o. zgazowujący drewno z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l wraz z instalacją nowego dwupłaszczowego komina ze stali nierdzewnej do kotła c.o. oraz wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi typu konwektor.

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i nową c.o. (kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę)

 

Osada Trzcianka:

Dach: (prace z zachowaniem istniejącego pokrycia z blachy dachówkowej): wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok. 20 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 18 m), przemurowanie kominów nad połacią, wykonanie nowych podbitek drewnianych, barier przeciwśniegowych, wyłazu dachowego, ław kominiarskich oraz nadziemnej części instalacji odgromowej

Ocieplenie podłogi na parterze (ok. 96 m2) – wykonanie rusztu drewnianego z krawędziaków 10×5 cm, izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr. 10 cm, ułożenie podłogi z desek struganych gr. 32 impregnowanych preparatem grzybobójczym i ogniochronnym wraz z listwami przypodłogowymi, lakierowanie podłogi

Ściany: ocieplenie ścian wraz z gankami (ok. 163 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej.

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku (ok. 16 m2) płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit, wykonanie opaski odwadniającej oraz opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 33 m2), rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku.

Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej wraz z gankami – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 5), w gankach wymiana część okien na szyby zespolone pakietowe, wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

 

Osada Bodzentyn ul. Szermentowskiego

Dach: wymiana pokrycia dachu (ok. 150 m2) – rozebranie i utylizacja pokrycia z płyt azbestowych, rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, ocieplenie połaci (ok. 115 m2 ) – Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 88 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok. 29 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 11 m), przemurowanie kominów nad połacią, wykonanie barier przeciwśniegowych, ław kominiarskich oraz nadziemnej części instalacji odgromowej.

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 176 m2) przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie opieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (8 szt.), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit (ok. 16), wykonanie opaski odwadniającej oraz opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 38 m2), rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku.

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

 

Osada Bodzentyn ul. Suchedniowska 4a

Dach (materiał częściowo dostarczony przez Zamawiającego): wymiana pokrycia dachu (ok. 504 m2)- rozebranie pokrycia ze starej blachy płaskiej, rozebranie ołacenia i deskowania dachu, naprawa elementów więźby dachowej, usunięcie zagrzybienia i szkodników drewna i impregnacja przeciw grzybicza i ogniochronna starej więźby, wykonanie nowego deskowania dachu, izolacji z papy termozgrzewalnej, pokrycie dachu blachą płaską stalową APX na rąbek stojący wraz z osprzętem (ławy kominiarski, płotki przeciwśnieżne itp.), ocieplenie stropu poddasza (ok. 250 m2) – wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, odtworzenie balkonów drewnianych, wymiana rynien i rur spustowych – rynny i rury tytanowo-cynkowe (ok. 180 m), przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej pełnej (ok. 6 m3), wykonanie barier przeciwśniegowych, wyłazów dachowych, ław kominiarskich oraz nadziemnej części instalacji odgromowej. Materiał dostarczony przez Zamawiającego: blacha płaska APX w kręgach o szerokości 67 cm i grubość rdzenia stalowego 0,60 mm na pokrycie dachowe – 707 m2, akcesoria do wymiany pokrycia dachu – papa termozgrzewalna- izolacyjna jako warstwa przekładkowa (rozwiązanie dopuszczone przez producenta blachy!) – 530 m2, haftry ruchome 1800 szt., haftry stałe 2000 szt., płotki przeciwśniegowe 10 mb, wsporniki 40 szt., ławy kominiarskie wg projektu, wsporniki do ław 54 szt, kominki wentylacyjne wraz z przejściami do blachy płaskiej 7szt., kpl. Orynnowania – rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej odpowiednio 140 m i 42 m, haki do mocowania rynien 260 szt.i obejmy do rur 40 szt., część cegieł klinkierowych na kominy – 2542 szt.)

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 450 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, usunięcie zagrzybienia i szkodników drewna, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, ustawienie i demontaż rusztowań

Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej (ok. 96 m2) i drzwi zewnętrznych (ok.. 12 m2)- wymiana okien na okna drewniane indywidualne (na wzór istniejących) z szybą zespoloną o wsp k=1.1 z obramieniem drewnianym, drzwi drewniane zewnętrzne z naświetlami indywidualne (na wzór drzwi istniejących) wg. załączonej dokumentacji.

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku ok.(79 m2) płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit, wykonanie opaski z kostki granitowej dookoła budynku (ok. 46 m2), rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku.

Montaż kolektorów słonecznych 3 kpl.montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej 3 kpl., pojedynczy komplet składa się z: kolektorów w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornik 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę)

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 20.09.2012 roku
 • W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi:

1)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych SIWZ.

 • Wadium w wysokości 6.000 (sześciu tysięcy) złotych należy wnieść do dnia 02 września 2011 roku do godziny 10.00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000, z dopiskiem „Wadium- termomodernizacja osad ŚPN – etap II” do dnia 01 września 2011 r. do godziny 15.30

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 • Kryteria oceny ofert :  Cena – 100 %
 • Termin składania ofert 02 września 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 sekretariat – pokój nr 5 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu odbędzie się 02 września 2011 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 10.15

 • Termin związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert
 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary