Ogłasza przetarg nieograniczony

IR-2253-1/10/psz                                                                                   Bodzentyn, 05.07.2010

Świętokrzyski Park Narodowy

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.”  Etap I „

– Termomodernizacja pięciu osad służbowych

 • Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2010 r.

http://www.portal.uzp.gov.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

oraz w siedzibie zamawiającego.

 • Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja pięciu osad służbowych – budynków mieszkalnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia:

Osada Klonów 63:

Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych (ok. 223 m2), zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną, przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (32,2 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (25,9 m), Przemurowanie kominów nad połacią dachową cegłą klinkierową

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 211 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 23,4 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 28 m2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

Osada Psary Kąty 99:

Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowe (ok 10%), wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną (175 m2), przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (28,7 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (24,1 m), przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej. Ocieplenie stropu nad parterem (102,4 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie

Ściany: ocieplenie ścian  (ok. 160 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 18,0 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 23,15 m2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

Osada Krajno Pierwsze nr 116:

Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji cieplnej polaci (142,95 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm  na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną, przełożenie instalacji odgromowej,  wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (57,89 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (19,51 m), Przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej, ocieplenie stropu nad parterem (136,27 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie.

Ściany: ocieplenie ścian  (ok. 142,2 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 9,0 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 26,8 m2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

Osada Dalianka – Huta Podłysica 106:

Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych (ok. 215 m2), zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie ocieplenia połaci (200,62 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną , przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (28,74m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (11 m), przemurowanie kominów nad połacią. Ocieplenie stropu nad parterem (124,90 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie

Ściany: ocieplenie ścian  (ok. 175,4 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej tynk akrylowy barwny typu baranek, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 18 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (25 m2)

Montaż kolektorów słonecznychmontaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

Osada Wola Szczygiełkowa 112, 112a:

Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana pokrycia dachu (363,18)- wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie ocieplenia połaci (295,61 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm  na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną , przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (40,7m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (28,0 m), przemurowanie kominów nad połacią

Ściany: ocieplenie ścian (ok. 315 m2) – ocieplenie ścian – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie opieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej tynk akrylowy barwny typu baranek, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej., wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2)

Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 31,5 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (30,5 m2)

Montaż kolektorów słonecznych 2 kpl.w skład jedneko kompletu wchodzi: montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 30.11.2010 roku
 • W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi:

1)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych SIWZ.

 • Wadium w wysokości 4.000 (czterech tysięcy ) złotych należy wnieść do dnia 26 lipca 2010 roku do godziny 10.00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000, z dopiskiem „Wadium- termomodernizacja osad ŚPN

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).

 • Kryteria oceny ofert :  Cena – 100 %
 • Termin składania ofert 26 lipca 2010 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 sekretariat – pokój nr 5 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu odbędzie się 26 lipca 2010 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 10.15

 • Termin związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert
 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia podstawowego

Specyfikacja z załącznikami (13,9MB .zip)

Lokalizacja temomodernizowanych osad