OGŁOSZENIE DO PRZETARGU

AG-221-14/08 Bodzentyn, dnia 16 kwiecień 2008 r.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 4.
Tel. (41)-311-51-06

OGŁASZA
Ogłasza się unieważnienie postępowania zgodnie z artykułem 93.1.1 Ustawy z dnia 29 sycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na „Sprzedaż agencyjną biletów za korzystanie z płatnych miejsc postojowych”, ponieważ nie złożono żadnej oferty.