Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ

Bodzentyn, dn. 06.05.2010

 AG-241-1/10

Do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4.

Do specyfikacji z dnia 20 kwietnia 2010 roku  wprowadza się następujące zmiany:

w pkt. VIII ppkt 2 treść „Termin wniesienia wadium: do 10.05. 2010”

zastępuje się treścią  „Termin wniesienia wadium: do godz. 10.00 dnia 12.05. 2010”